Archive for the ‘Tehnologija in storitve’ Category

Primer dobre prakse je montaža toplotne črpalke

Poraba energije vedno pomeni stroške. Kdaj porabimo največ energije? Ogrevanje je zagotovo eden največjih porabnikov energije. Montaža toplotne črpalke v Mariboru ali kakem drugem kraju je idealen primer, kako lahko znižamo te stroške. Kaj smo pravzaprav storili z montažo toplotne črpalke, kar je privedlo do zmanjšanja stroškov? Že sama odločitev strank, da izberejo kot vir ogrevanja toplotno črpalko, pripomore k temu, da se stroški ogrevanja praktično prepolovijo v primerjavi s klasičnim načinom ogrevanja na plin, kurilno olje ali trda goriva.

Continue reading “Primer dobre prakse je montaža toplotne črpalke” »